Izba wytrzeźwień drugim domem? Zmień to!

alkoholik

Alkoholizm to chroniczna, postępująca choroba, u której podstaw znajduje się nadmierne spożycie alkoholu. Osoba chora, zwana alkoholikiem, uzależniona jest od tej substancji zarówno fizycznie, jak i psychicznie, i nie jest w stanie kontrolować swojego spożycia ani towarzyszących mu zachowań. Alkoholizm wiąże się z poczuciem głodu, a więc ciągłą potrzebą sięgania po alkohol, oraz występującymi przy zaprzestaniu picia objawami abstynencyjnymi. 

 

Objawy alkoholizmu

 

Alkoholizm daje różnorodne objawy, które można podzielić na dotyczące sfery fizycznej oraz psychicznej. 

 • Fizyczne objawy alkoholizmu

Najbardziej typowymi fizycznymi objawami alkoholizmu są wystąpienie głodu, a więc niekontrolowanej chęci sięgania po alkohol, zwiększona lub zmniejszona tolerancja na tę substancję psychoaktywną oraz pojawienie się symptomów zespołu abstynencyjnego w następstwie odstawienia alkoholu, takich jak:

 • dreszcze, 
 • nudności, 
 • wymioty, 
 • bóle i zawroty głowy, 
 • drżenie kończyn dolnych i górnych.
 • Psychiczne objawy alkoholizmu

Alkoholizm powoduje takie psychiczne objawy, jak przede wszystkim luki w pamięci, zaburzenia świadomości oraz utrata kontroli nad własnym zachowaniem. Symptomem wskazującym na uzależnienie od alkoholu jest także zaniedbywanie obowiązków zawodowych, relacji z bliskimi i własnych zainteresowań. Chorobie towarzyszą również zachowania autodestrukcyjne polegające na kontynuowaniu picia pomimo wyraźnego negatywnego wpływu alkoholu na organizm oraz życie społeczne. 

 

Konsekwencje alkoholizmu

 

Alkoholizm niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno na płaszczyźnie zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. 

 • Konsekwencje alkoholizmu dla zdrowia fizycznego

Nadmierne spożycie alkoholu prowadzi do rozwoju takich chorób i schorzeń, jak:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia rytmu serca, 
 • kardiomiopatie,
 • uszkodzenia śluzówki układu pokarmowego, 
 • refluks żołądkowo-przełykowy, 
 • zapalenie trzustki,
 • zapalenie wątroby,
 • stłuszczenie wątroby,
 • marskość wątroby,
 • zaburzenia ośrodka pamięci,
 • choroby neurodegeneracyjne prowadzące do trwałego uszkodzenia układu nerwowego.

U alkoholików dochodzi również często do zaburzenia czynności seksualnych oraz do upośledzenia procesu regeneracji kości, powodującego trudności w leczeniu złamań. Inną konsekwencją zdrowotną nadmiernego spożycia alkoholu jest obniżenie naturalnej odporności, które prowadzi do podatności na infekcje wirusowe i bakteryjne. 

 • Konsekwencje alkoholizmu dla zdrowia psychicznego

Alkoholicy są szczególnie narażenie na występowanie takich chorób i zaburzeń psychicznych, jak depresja, zaburzenia lękowe i bezsenność. Często zaobserwować można u nich również napady agresji, zmienność nastrojów oraz zwiększoną drażliwość. W niektórych wypadkach u osób uzależnionych od alkoholu dochodzi do wystąpienia paranoi, epizodów psychotycznych, majaków i halucynacji. Powszechne są także zmiany charakterologiczne – zanik poczucia wstydu, utrata poczucia odpowiedzialności oraz brak liczenia się z opinią publiczną. 

Alkoholizm wiąże się ponadto z konsekwencjami dla otoczenia uzależnionej osoby. Choroba ta prowadzi do konfliktów w miejscu pracy i w domu. Powoduje napięcia, kłótnie, a często także niewierność oraz przemoc, zarówno psychiczną, jak i fizyczną. U członków rodziny alkoholika może dojść do rozwinięcia syndromu współuzależnienia oraz syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików. 

 

Kto może stać się alkoholikiem?

 

Alkoholikiem może stać się każdy, niezależnie od wieku, płci, wykształcenia oraz statusu finansowego i społecznego. Choroba ta, wbrew powszechnej opinii, nie ogranicza się bowiem tylko do środowisk patologicznych. Wymienienie wszystkich uwarunkowań występowania uzależnienia od alkoholu nie jest możliwe, gdyż ich rozwój ma charakter silnie zindywidualizowany. Psychologom specjalizującym się w uzależnieniach udało się jednak określić czynniki, które wskazują na podwyższone ryzyko wystąpienia problemów z alkoholem. Przeprowadzone badania dowodzą, iż alkoholikami zostają najczęściej osoby, które:

 • posiadają ku temu predyspozycje genetyczne, 
 • wychowały się w dysfunkcyjnej rodzinie, 
 • były poddane wadliwej socjalizacji, 
 • cierpią z powodu zaburzeń psychicznych, 
 • posiadają tendencję do podejmowania ryzykownych działań, 
 • wykazują tendencje obsesyjno-kompulsywne, 
 • są niezdolne do samoregulacji,
 • odczuwają presję ze strony środowiska.

alkoholik

 

Jak walczyć z problemem alkoholowym?

 

W celu podjęcia walki z alkoholizmem należy rozpocząć leczenie w profesjonalnym ośrodku terapii uzależnień. Placówki tego typu przeprowadzają odwyk w kontrolowanych warunkach, który stanowi najbardziej skuteczną metodę walki z uzależnieniem od alkoholu. Intensywna terapia nałogu, wspierana indywidualnymi i grupowymi sesjami psychoterapeutycznymi, pozwala w pełni skupić się na celu i osiągnąć pożądane efekty. Profesjonalnym leczeniem alkoholizmu zajmuje się Ośrodek Terapii i Leczenia Uzależnień FreeDom, oferujący wsparcie doświadczonych terapeutów i domową atmosferę.