Jakie skutki uzależnienia od narkotyków pojawiają sie najszybciej?

narkomania

Dokładna przyczyna zażywania narkotyków może być różna. Ważnymi czynnikami najczęściej są: presja rówieśników, zaburzenia emocjonalne, lęk, depresja i stres środowiskowy.

Wiele osób, u których pojawia się problem z nadużywaniem tych substancji, cierpi na depresję, zaburzenia koncentracji uwagi, zespół stresu pourazowego lub ma inny problem ze zdrowiem psychicznym. Powszechne są również: stresujący i chaotyczny tryb życia oraz niska samoocena.

U dzieci, które dorastają, patrząc na swoich rodziców zażywających narkotyki, można mówić o większym ryzyku rozwinięcia problemu z nadużywaniem w późniejszym życiu, zarówno z powodów środowiskowych, jak i genetycznych.

Rodzaje narkotyków

Do najczęściej stosowanych substancji należą:

 • opiaty i inne środki odurzające: są bardzo silnymi środkami przeciwbólowymi, które mogą powodować senność, a czasami intensywne uczucie dobrego samopoczucia, radości, euforii, entuzjazmu i podniecenia. Należą do nich heroina, opium, kodeina i narkotyczne środki przeciwbólowe, które mogą być przepisywane przez lekarza lub kupowane w sposób nielegalny.
 • stymulanty to substancje, które stymulują mózg i układ nerwowy. Należą do nich kokaina i amfetaminy, a ponadto leki stosowane w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD).
 • depresanty powodują senność i zmniejszają lęk. Należą do nich alkohol, barbiturany, benzodiazepiny (Valium, Ativan, Xanax), itp. Zażywanie tych substancji może prowadzić do rozwoju uzależnienia.
 • substancje z grupy LSD, meskalina, psylocybina (tzw. „grzyby”) i fencyklidyna (tzw. „anielski pył”) mogą powodować halucynacje i prowadzić do uzależnienia psychicznego.
 • marihuana (cannabis lub haszysz). Lżejsze narkotyki, od których najczęściej zaczyna się nałóg.

Od marihuany, po kokainę

Można wyróżnić kilka etapów zażywania narkotyków, które mogą prowadzić do uzależnienia. Młodzi ludzie zdają się szybciej przechodzić przez poszczególne etapy niż dorośli. A są to:

 • zażywanie okazjonalne – zazwyczaj dotyczy rówieśników, często nieletnich. Młodzi ludzie sięgają po narkotyki w poszukiwaniu nowych doświadczeń i po to, by czerpać przyjemność z przeciwstawiania się rodzicom, nauczycielom lub innym autorytetom.
 • regularne nadużywanie – osoba biorąca narkotyki coraz częściej opuszcza szkołę lub pracę; martwi się o utratę dostępu do narkotyku; używa narkotyków, aby „zaradzić” negatywnym uczuciom; zaczyna wycofywać się z relacji z przyjaciółmi oraz z rodziną; wykazuje większą tolerancję i zdolność do „radzenia sobie” z narkotykiem.
 • nadużywanie z czynnikiem ryzyka – uzależniony traci wszelką motywację; nie dba o szkołę lub pracę; otoczenie zauważa zmiany w jego zachowaniu; myślenie o braniu narkotyków jest ważniejsze niż wszystkie inne zainteresowania, w tym relacje międzyludzkie; użytkownik staje się skryty; może zacząć sprzedawać narkotyki, aby podtrzymać nałóg; może sięgnąć po inne twardsze narkotyki; mogą pojawić się problemy prawne.
 • uzależnienie – narkoman nie radzi sobie z codziennym życiem bez narkotyków; zaprzecza problemowi; pogarsza się jego stan fizyczny; traci „kontrolę” nad używaniem; może mieć myśli samobójcze; pogarszają się problemy finansowe i te związane z prawem.

Objawy i skutki uzależnienia

Niektóre z typowych objawów związanych z nadużywaniem narkotyków mogą obejmować:

  • ciągłe uczucie zmieszania,
  • sięganie po narkotyki nawet wtedy, gdy ma to wpływ na zdrowie, pracę lub rodzinę,

 

 • napady agresji,

 

 • brak kontroli nad nadmiernym nadużywaniem narkotyków, niemożność zaprzestania lub ograniczenia spożywania alkoholu,
 • usprawiedliwianie brania narkotyków,
 • opuszczenie dni pracy lub zajęć w szkole, obniżenie wydajności,
 • konieczność codziennego lub regularnego brania po to, by „normalnie” funkcjonować,
 • zaniedbywanie odżywiania, brak troski o wygląd,
 • skryte, tajemnicze zachowanie.

leczenie narkomani

Leczenie narkomanii – gdzie uzyskać pomoc?

Zaburzenia związane z nadużywaniem narkotyków to poważna choroba i nie jest łatwo z niej wyjść. Jednak, będąc pod opieką profesjonalistów w tej dziedzinie, mając silną motywację oraz wsparcie ze strony najbliższych, jest to realny scenariusz.  Najlepsza opieka i leczenie narkomanii w Stargardzie wymaga wykwalifikowanych specjalistów z ośrodków terapii uzależnień.

Najczęstszą formą leczenia uzależnienia od narkotyków jest terapia w ośrodku leczenia uzależnień.  Niekiedy obok psychoterapii niezbędna jest także farmakoterapia, mająca na celu wspomaganie procesu wychodzenia z nałogu.