Życie codzienne w ośrodku odwykowym

odwyk

Podjęcie terapii uzależnienia od alkoholu w ośrodku odwykowym to najskuteczniejszy sposób poradzenia sobie z nałogiem.

Leczenie można rozpocząć zarówno w początkowym, jak i w zaawansowanym stadium alkoholizmu. Przebiega ono w oparciu o autorskie programy terapeutyczne, których celem jest ukazanie ludziom piękna trzeźwego życia. Odwyk alkoholowy na Dolnym Śląsku przeprowadza prywatny ośrodek leczenia uzależnień „Przebudzenie”. 

Jak wygląda życie pacjentów w ośrodku odwykowym? 

Podstawowym programem leczenia alkoholizmu w ośrodku odwykowym „Przebudzenie” jest trzydziestodniowa terapia stacjonarna z zakwaterowaniem na terenie placówki. Dopiero po tym czasie ustępują bowiem objawy abstynencyjne i zmniejsza się natarczywość myśli krążących wokół alkoholu. Trzydzieści dni to również minimalny okres umożliwiający zgłębienie wiedzy z zakresu uzależnienia i akceptację przeszłych wydarzeń. Pacjent spędza ten czas na terenie ośrodka położonego w cichej, spokojnej i zielonej okolicy, która zapewnia pełną dyskrecję oraz optymalne warunki leczenia. Sprzyja odcięciu się od świata zewnętrznego i pozwala skupić się na sobie i swoich problemach. Pacjenci ośrodka odwykowego objęci są wsparciem psychologicznym w formie indywidualnych konsultacji i spotkań grupowych, które pozwalają na odnalezienie źródła cierpienia i niepowodzeń. 

Harmonogram dnia pacjenta ośrodka odwykowego

Życie pacjentów w ośrodku odwykowym jest bardzo poukładane. Trzymanie się harmonogramu dnia zapewnia osobom uzależnionym poczucie bezpieczeństwa. Rutyna sprawia ponadto, że alkoholicy są w stanie lepiej regulować swoje emocje i panować nad własnymi zachowaniami, co przekłada się na skuteczność leczenia i pomaga zwalczać uczucie głodu. Rytm dnia w ośrodku odwykowym wytyczają spożywane regularnie, zdrowe posiłki przygotowane przez profesjonalnych kucharzy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych każdego pacjenta. Między posiłkami osoby uzależnione uczestniczą w indywidualnych i grupowych sesjach terapeutycznych. Harmonogram zajęć przewiduje także ćwiczenia fizyczne oraz czas wolny, który pacjent może przeznaczyć na relaks. Posiadanie chwil tylko dla siebie jest bowiem niezwykle ważne w procesie leczenia alkoholizmu. 

Jakie formy aktywności są dostępne dla pacjentów w ośrodku odwykowym?

W czasie wolnym pacjenci ośrodka odwykowego mogą relaksować się na świeżym powietrzu, przebywając na terenach zielonych otaczających placówkę. Mają również do swojej dyspozycji pomieszczenia wspólne, takie jak sala telewizyjna, biblioteka czy też siłownia. Dla pacjentów ośrodka odwykowego organizowane są również różnorodne wykłady i warsztaty, w trakcie których mogą oni zdobyć wiedzę i nowe umiejętności. Warsztaty tego typu uczą często czynności przydatnych w życiu poza placówką odwykową oraz takich, które pozwalają osobom uzależnionym się zrelaksować. W ramach dodatkowych atrakcji organizowane są także wycieczki po okolicy. W wybrane dni pacjenci mogą ponadto spotkać się ze swoimi bliskimi. Rodzina i przyjaciele odgrywają bowiem bardzo ważną rolę w procesie leczenia alkoholizmu. Ich obecność przypomina osobie uzależnionej, że ma ona o co walczyć. 

Programy wsparcia dla pacjentów ośrodka odwykowego 

Pacjenci ośrodka odwykowego mogą również korzystać z przeznaczonych dla nich programów wsparcia. Szczególnie polecany jest udział w mityngach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Pozwalają one otrzymać wsparcie ze strony innych zmagających się z uzależnieniem od alkoholu osób. Podczas spotkań pacjenci mogą dzielić się swoimi przemyśleniami i przeżyciami z ludźmi, którzy doświadczają takich samych problemów. Dzięki temu są w stanie spojrzeć na swoje problemy z innej perspektywy i lepiej zrozumieć sterujące ich emocjami i zachowaniami mechanizmy. Mityngi Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, zachęcając do słuchania zwierzeń innych, uczą również zrozumienia, empatii oraz akceptacji. Sprzyjają ponownemu otwieraniu się na relacje międzyludzkie. Grupy wsparcia stanowią ponadto źródło pożytecznych informacji, które mogą pomóc w chwilach zwątpienia i sprzyjają zachowaniu abstynencji.   

odwyk

Pacjenci decydujący się na rozpoczęcie leczenia w ośrodku odwykowym muszą być przygotowani na przestrzeganie obowiązujących na jego terenie zasad. Podczas pobytu w placówce zabronione jest posiadanie niewiadomego pochodzenia leków, substancji psychoaktywnych, olejków do papierosów elektronicznych oraz suplementów diety, substancje te mogą bowiem negatywnie wpłynąć na przebieg terapii. Na teren ośrodka nie można również wnosić kamer, dyktafonów i zegarków typu smartwatch, a także ostrych i niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla innych pacjentów oraz pracowników placówki.