Kilka wskazówek dotyczące problemu alkoholowego

Alkoholizm ma miejsce wtedy, kiedy człowiek nie ma kontroli nad przyjmowaną substancją i nie może zakończyć ją brać. Nałóg pojawia się z powodu problemów, najczęściej spotykanymi są:

*niska odporność na stres
*relacje z rodziną
*mobbing w pracy
*przemoc fizyczna w rodzinie

 

Osiem razy częściej nałogowcami stają się mężczyźni. Najczęściej zostają alkoholikami mając 20-30 lat, natomiast kobiety 30-40 lat. Wg badań około 4,5 mln osób w Polsce nadużywa alkoholu. Z czego od 600 do 900 tysięcy osób wymaga leczenia.4
Leczenie alkoholizmu Poznań jest bardzo długim procesem. Najważniejszym krokiem do wyzdrowienia jest motywacja do walki z alkoholizmem. Bez tego podejścia jest wręcz niemożliwe, aby pacjent miał możliwość powrotu do normalnego życia. Bardzo ważne w leczeniu są porady od psychologa. Takie środowisko powiększa szanse powodzenia terapii. Obecnie bardzo dużo firm specjalizuje w pomocy ludziom z nałogami. Sposoby takich działań stają się coraz bardziej wydajniejsze.

Więcej informacji: pogotowiedetox.pl